Întâlnire cu Sandra Pralong, prezentare proiect ”Romania Educata” – Incontro con Sandra Pralong, presentazione progetto ”Romania Educata”

RO: 

Pe data de 16 Noiembrie membrii filialei LSRS Italia au participat la o întâlnire cu Sandra Pralong, consilierul de stat pentru relația cu românii din afara granițelor. Evenimentul a avut loc la sediul Ambasadei României din Italia, în prezența E.S. ambasadorul României din Italia, George Bologan, și a fost destinat comunității de studenți din Roma.

Tema principala abordată în cadrul prezentării proiectului național “România Educată“, a fost importanta comunicării și a colaborării intre instituții și comunitate.

Consilierul de stat a evidențiat atenția acordată de către autoritățile naționale românilor de peste hotare cu dorința de a valorifica experiența românilor din străinătate, cu scopul de a crea o relație de parteneriat solida intre diaspora și instituțiile statului.

Sandra Pralong a subliniat importanța implicării societății civile  în procesul de dezbatere publică, și a încurajat studenții sa participe activ la acest proces. Studenții participanți au avut ocazia de a cunoaște modalitățile prin care pot contribui la acest proces și de a înainta propuneri de îmbunătățire pentru sectorul educației și cercetării  al României.

Mai multe informații despre proiect aici: Romania Educata

IT: 

Il 16 novembre i membri della Filiale LSRS Italia hanno incontrato Sandra Pralong, consigliere di stato per il dipartimento relazioni romeni all’estero. L’evento si è tenuto presso la sede dell’Ambasciata di Romania in Italia, con la presenza di S.E l’ambasciatore della Romania in Italia, George Bologan, ed è stato destinato alla comunità studentesca di Roma.

Il tema principale, affrontato nel corso della presentazione del progetto ‘’Romania Educata’’ [lett. La Romania Istruita], è stata l’importanza della comunicazione e della collaborazione tra le istituzioni e la comunità.

Il consigliere di stato ha sottolineato l’attenzione da parte delle autorità nazionali per i romeni all’estero di valorizzare l’esperienza di quest’ultimi, al fine di creare un solido connubio tra la diaspora e le istituzioni statali.

Sandra Pralong ha inoltre sottolineato l’importanza di coinvolgere la società civile nel dibattito pubblico, ed ha incoraggiato gli studenti a partecipare attivamente a questo processo. Gli studenti presenti hanno avuto l’opportunità di conoscere i modi con i quali possono contribuire a questo processo e avanzare proposte per migliorare il settore dell’istruzione e della ricerca di Romania.

Click per ulteriori informazioni sul progetto: Romania Educata

whatsapp-image-2016-12-01-at-10-49-57whatsapp-image-2016-12-01-at-10-49-57-1whatsapp-image-2016-12-01-at-10-49-59

Posted in Diaspora, Echipa LSRS Italia, Educatie si Cercetare, LSRS Roma, Studii în Italia, Uncategorized | Leave a comment

Romanian Artists Pre-Biennial

RO:

Pe data de 20 Noiembrie membrii filialei LSRS Italia au colaborat cu asociația Responsabilità Sociale Onlus pentru realizarea evenimentului caritabil Romanian Artists Pre-Biennal ce s-a desfășurat la Tenuta Nibea și a avut obiectivul de a celebra artiști aspiranți atât români cât și din republica Moldova.

Romanian Artists Pre-Biennal a fost posibil mulțumită susținerii unor importante instituții române și italiene, precum Ambasada României din Italia, Ministerul Educației din Republica Moldova, Regiunea Lazio și Comune di Roma.

În cadrul evenimentului prezentat de Irina Tancau au participat corul polifonic Arpeggio & Roua, tânărul saxofonist Costin Bercuci, Rodica Chircu, Andreea Anghelescu, Aliona Costin și duetul Two of Us.

Ernesto Galizia, Roberto Mazzei, Stella Kondyli, Elena Musuc, Natalia Cojocari, Dana Gregorovici și Răzvan Zupche sunt pictorii ce și-au expus operele, iar Mihaela Bucioaca, Elena Musuc, Elena și Eduard Dascalu, Magda Nica și Roma Boutique au prezentat creațiile de modă prin defilări inovatoare.

Printre muzica, pictură, sculptură și modă publicul a avut posibilitatea de a participa la licitații și de a cunoaște numeroasele  proiecte ce unifică asociațiile interesate.

Încasările acumulate la sfârșitul zilei vor fi donate proiectului “valigia del salvataggio”, cu scopul de a ajuta femeile în lupta continua împotriva violenței.

IT:

Il 20 novembre i membri della Filiale LSRS Italia hanno collaborato con l’associazione Responsabilità Sociale Onlus nella realizzazione dell’ evento di beneficenza Romanian Artists Pre-Biennial che si è svolto nella magnifica Tenuta Nibea ed ha rappresentato una celebrazione degli artisti romeni e moldavi emergenti.

Romanian Artists Pre-Biennial ha avuto il sostegno di importanti istituzioni romene e italiane, quali l’Ambasciata di Romania in Italia, il Ministero dell’Educazione della Repubblica di Moldavia, la Regione Lazio e il Comune di Roma.

Alla manifestazione presentata da Irina Tancau hanno partecipato il coro polifonico Arpeggio & Roua, il giovane sassofonista Costin Bercuci, Rodica Chircu, Andreea Anghelescu, Aliona Costin ed il duo Two of Us.

Ernesto Galizia, Roberto Mazzei, Stella Kondyli, Elena Musuc, Natalia Cojocari, Dana Gregorovici e Razvan Zupche sono i pittori che hanno esposto le loro opere e Mihaela Bucioaca, Elena Musuc, Elena e Eduard Dascalu, Magda Nica e Roma Boutique hanno presentato le creazioni di moda in sfilate innovative.

Tra musica, pittura, scultura e moda il pubblico ha avuto la possibilità di partecipare ad un’asta e di conoscere i vari progetti che accomunano le associazioni che hanno collaborato.

Tutti i ricavati della giornata andranno in beneficienza del progetto ‘’Valigia di Salvataggio’’, un importante passo per aiutare le donne nella continua lotta contro la violenza.

LSRS Italia

LSRS Italia

 

15138462_1246540055413548_6293544620035207499_o

Credits: Costel Mihalache

Credits: Costel Mihalache

Credits: Costel Mihalache

whatsapp-image-2016-11-30-at-22-22-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15194607_1087988137984937_4737917803745933737_o

Credits: Toni Roma

 

15167550_1246543568746530_7438243936518005281_o

Credits: Costel Mihalache

 

 

 

Posted in Arte, Colaborare, Echipa LSRS Italia, Evenimente | Tagged , , | Leave a comment

Organigrama Filialei LSRS Italia

RO: În urma reorganizării interne a filialei LSRS Italia aceasta este organigrama finală.

IT: In seguito alla riorganizzazione interna della Filiale LSRS Italia vi presentiamo l’organigramma finale.

organigrama-finala

organigrama-foto

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Întâlnire cu E.S. Domnul G. Bologan, Ambasador al României in Italia

RO: Pe data de 7 Noiembrie studenții Filialei LSRS Italia s-au întâlnit cu Ambasadorul României în Italia , E.S. Domnul G. Bologan, care a început mandatul această vară.

Întâlnirea a prevăzut prezentarea de proiecte și obiective din partea studenților, cărora li s-a acordat din nou din partea instituției disponibilitatea la un dialog deschis.

Excelența Sa a reafirmat importanța comunicări între instituții și studenții din străinătate, care reprezintă o sursă prețioasă pentru dezvoltarea unei țări precum România, având în vedere cei peste 5000 de studenți aflați numai în Italia. Ambasadorul a subliniat importanța implicării în viața socială și culturală italiană precum și a deschiderii către schimbul intercultural.

Întâlnirea a pus în evidență unele obiective comune pe termen scurt și lung, cel dintâi fiind dezvoltarea dialogului intercultural cu țara-gazdă.

IT: Il 7 novembre gli studenti della Filiale LSRS Italia sono stati ricevuti da S.E. il Sig. G. Bologan Ambasciatore della Romania in Italia, che ricopre tale carica dalla scorsa estate.

L’ incontro ha previsto la presentazione dei progetti e degli obiettivi della Lega degli studenti Romeni all’estero nei confronti dei quali la rappresentanza diplomatica ha riconfermato il preesistente sostegno.

Sua Eccellenza ha ribadito l’importanza della comunicazione in particolar modo tra le istituzioni e gli studenti, soprattutto quelli presenti all’estero, di enorme rilievo per uno stato come la Romania che conta più di 5000 Studenti Universitari solamente sul territorio Italiano.

L’ambasciatore ha sottolineato la necessità di essere protagonisti della vita sociale e culturale al fine di favorire l’apertura e lo sviluppo del dialogo interculturale.

La riunione ha messo in luce una comunione di obiettivi e traguardi da raggiungere nel breve e lungo periodo, primo fra tutti la necessità di una attiva partecipazione ed apertura alla società italiana.

 

embasy-1 embasy-2

Posted in Echipa LSRS Italia | Tagged , , , , | Leave a comment

Gala Propatria

RO

Membrii filialei Italia a Ligii studenților români din străinătate au participat sâmbătă 1 octombrie 2016 la Gala premiilor Propatria organizată de către asociația culturală româno-italiană Propatria în încheierea celei de a șasea ediții a Festivalului tinerelor talente românești. Gala s-a desfășurat la Teatrul Golden din Via Taranto, la Roma; în cadrul acesteia a avut loc decernarea premiilor tinerilor artiști din diferite domenii. Evenimentul a fost susținut de Ministerul Afacerilor de Externe al României și onorat de prezenta Doamnei Ministru Maria Ligor si a ES George Bologan, ambasador al României în Italia. Liga Studenților români din străinătate a fost partener la eveniment.
Invitata speciala a fost soprana Laura Bretan, câștigătoarea ultimei ediții a show-ului America’s got talent ce a incantat publicul cu vocea ei deosebita. Pe scena de la Golden s-au acordat atât premii cât și diplome de merit iar printre câștigători se află Laura Bretan, Elena Lazar (voce), Herman Med Cerisha (pian) și Irina Andronic (regizor).
Puteti viziona materialul fotografic si alte informatii pe pagina Facebook :
https://www.facebook.com/propatriafestival/?fref=ts

IT

I membri LSRS della filiale Italia hanno partecipato sabato 1 ottobre 2016 al Gala dei giovani talenti romeni organizzato dall’associazione culturale romeno-italiana Propatria a conclusione della sesta edizione del Festival Internazionale Propatria dei giovani talenti rumeni. Il Gala si è svolto presso il teatro Golden in via Taranto, a Roma, all’interno del quale ha avuto luogo la premiazione dei giovani artisti provenienti da diversi ambiti. L’evento è stato patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri di Romania ed onorato dalla presenza del Ministro Maria Ligor e della SE George Bologan, ambasciatore della Romania in Italia. La Lega degli studenti romeni all’estero era partner all’evento.
Laura Bretan, invitato speciale e giovane vincitrice dell’ultima edizione ”America’s got talent”, ha incantato il pubblico presente con la sua meravigliosa voce da soprano. Sul palco di Golden sono stati accordati sia premi che diplomi di merito e tra i vincitori troviamo Laura Bretan, Elena Lazar (voce), Herman Med Cerisha (piano) e Irina Andronic (regista).
Il materiale fotografico e altre informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook:
https://www.facebook.com/propatriafestival/?fref=ts

 

1272 5 6LSRS

Posted in Echipa LSRS Italia, Evenimente | Tagged , , , , | Leave a comment

Întâlnire cu Maria Ligor, ministru delegat DPRRP – Incontro con Maria Ligor, ministro per il Dipartimento Relazioni con i Romeni all’Estero

RO: Pe 30 septembrie o delegaţie a filialei LSRS Italia împreună cu studenţii bursieri ai academiei române de la Roma au participat la o întâlnire cu doamna Maria Ligor, ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni.

Tema şedinţei a fost viitorul şi perspectivele studenţilor aflaţi în străinătate.

De asemenea, ministrul a prezentat iniţiativele guvernului prin care se încurajează reîntoarcerea românilor în ţară (Diaspora Startup) şi o viitoare relaţie de parteneriat cu românii din străinătate, folosind noile tehnologii şi evitând complicaţii de natură birocratică: în câteva cuvinte, un minister “smart”, accesibil şi deschis şi noilor generaţii.

Delegaţia de studenţi Lsrs a prezentat proiectele concluse şi proiectele pe viitor: activităţi de training, de promovare a culturii şi a excelenţei academice.

 

IT: Il 30 settembre gli studenti di Lsrs Italia e i borsisti dell’Accademia di Romania di Roma hanno incontrato Maria Ligor, ministro per il Dipartimento Relazioni con i Romeni all’Estero.

Il tema principale è stato il futuro e le prospettive dei romeni che studiano all’estero.

Inoltre, il ministro ha presentato le iniziative del governo per incoraggiare il ritorno dei romeni nel paese d’origine (il programma Diaspora Startup) e il desiderio di instaurare un rapporto di parteneriato con i romeni in Italia, utilizzando le nuove tecnologie ed evitando le complicazioni che derivano dalla burocrazia: in poche parole, un ministero “smart”, accessibile alle nuove generazioni.

La delegazione di studenti Lsrs Italia ha presentato le attività precedenti e i progetti futuri: attività di training, di promozione della cultura e dell’eccellenza accademica.

 

Posted in Echipa LSRS Italia, Evenimente, Fotografii, LSRS Roma | Leave a comment

Lasciatevi ispirare!

La Lega degli Studenti Romeni all’Estero, insieme all’Ambasciata di Romania in Italia e all’Accademia di Romania a Roma, ha organizzato, per il secondo anno consecutivo, un evento per promuovere e festeggiare la Giornata Internazionale della camicia romena (IE).

L’evento si è svolto il 24 giugno 2016 nella sala delle esposizioni dell’Accademia di Romania; hanno partecipato rappresentanti delle associazioni italiane e romene di Roma e provincia, studenti italiani e romeni, rappresentanti di alcune istituzioni, tra cui Sua Eccellenza Dana Manuela Constantinescu, ambasciatore di Romania in Italia, il prof. Mihai Barbulescu, direttore dell’Accademia di Romania a Roma e la prof. Daniela Crasnaru, poetessa e direttrice dei programmi dell’Accademia.

Lasciatevi ispirare” è stato un evento all’insegna della cultura e dell’innovazione: l’unione tra antico e moderno è stata il filo rosso che ha legato le varie attività di quel pomeriggio.

La camicia romena è stata descritta come il capo che ha contraddistinto la cultura romena da sempre, racchiudendo simboli e tradizioni secolari.

A questo elemento della tradizione romena è stato accostato un altro pilastro di ogni cultura: la fiaba.

L’attrice Roberta Costantino ha letto la fiaba “Cele 12 fete de imparat si palatul fermecat” (Le 12 figlie dell’imperatore e il palazzo incantato) di Petre Ispirescu, accompagnata dalla sfilata-interpretazione delle modelle che indossano la IE in chiave moderna.

È seguita la presentazione di un libro, una fiaba moderna scritta da Luciana Marinescu che racconta degli ostacoli di un amore adolescenziale.

Infine, l’evento si è concluso con la musica di Elena Lazar (18 anni, studentessa e cantante) e la danza moderna di Paula Tirnoveanu (13 anni, studentessa e ballerina). Sono state esposte le opere di Elena Dabija, pittrice affermata che riproduce le opere più famose di Grigorescu, ed un percorso guidato nella storia dell’IE, dalle origini ai nostri giorni, realizzato dopo una ricerca dell’intera squadra Lsrs di Roma.

L’evento è stato organizzato dalla Lega degli Studenti Romeni all’Estero con il patrocinio dell’Ambasciata di Romania in Italia e dell’Accademia di Romania a Roma e sponsorizzato da Digi Mobil, Ele & Edy, Costel Mihalache, Torte di Taty, Autovip e Logistic East Food.

Media Partner: Tvr International, MyRo e Vocea Romaneasca

Album completo: https://www.facebook.com/LSRS.Italia.fan.page/?fref=ts

13584895_1052643624772874_7965437602548036152_o13582112_1052579424779294_5345844663651141237_o13558934_1052605524776684_6232061811327199889_o

Posted in Echipa LSRS Italia, Evenimente, LSRS Roma | Tagged , , , , , | Leave a comment

Intalnire cu Ambasadorul Romaniei la Vatican

RO:

Echipa Lsrs de la Roma a participat la o întâlnire oficială cu E.S. Bogdan Tătaru-Cazaban, ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun.

Întâlnirea s-a desfășurat cu scopul de cunoaștere reciprocă. Membrii ligii au avut ocazia de a explica propriile obiective și de a prezenta proiectele concluse si cele în curs de desfășurare; de asemenea, Excelența Sa a dezvăluit dorința de a cunoaște filiala italiana a ligii și de a colabora în viitor.

Obiectivele comune sunt foarte multe, primul dintre acestea fiind deschiderea față de țara ce ne găzduiește.

IT:

La rappresentanza di Roma ha partecipato ad un incontro ufficiale con S.E. Bogdan Tătaru-Cazaban, ambasciatore della Romania presso la Santa Sede.

L’incontro si è svolto con lo scopo di una conoscenza reciproca. I membri della Lega degli Studenti all’Estero hanno avuto l’occasione di esporre i propri obiettivi e di presentare i progetti conclusi e quelli in corso; d’altro canto, Sua Eccellenza ha espresso il desiderio di conoscere la filiale Italia e di collaborare in futuro.

Gli obiettivi comuni sono numerosi ed il primo fra tutti è l’apertura verso il paese che ci ospita.

DSC_0162 DSC_0160http://vatican.mae.ro/

 

Posted in Echipa LSRS Italia, LSRS Roma, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Networking beyond borders

RO

Reprezentanta LSRS de la Roma a fost invitata ca oaspete la evenimentul ‘’Networking beyond borders’’ care a avut loc la Accademia della Romania, pe data de 23 ianuarie, organizat de catre asociatiile ‘’Human 4 Human’’ si ‘’Bee’s networking’’. Acesta a fost primul dintr-o serie de evenimente de acest gen cu scopul de a aduce impreuna profesionisti din diferite sectoare, el continuand cu cel desfasurat pe 29 ianuarie.

In deschiderea reuniunii Alina Ion a inclus o scurta prezentare in care a subliniat importanza networking-ului ce permite profesionistilor sa se confrunte, sa construiasca noi proiecte si colaborari in diverse domenii, pentru a atinge obiective comune.

Serata s-a incheiat cu un concert al corului ‘’Quintaumentata’’ si Badara Seck. Nu au lipsit persoane si asociatii cu care am partajat experiente si elaborat noi idei. Ramaneti alaturi de noi si le veti descoperi!

O serie de materiale foto este disponibila pe pagina Facebook https://www.facebook.com/media/set/?set=a.719293624838399.1073741830.544896658944764&type=3

IT

La rappresentanza LSRS di Roma ha partecipato come ospite all’evento ‘’Networking beyond borders’’ tenutosi all’Accademia della Romania il giorno 23 gennaio, organizzato dall’Associazione ‘’Human 4 Human’’ e ‘’Bee’s Networking’’. È stato il primo di una serie di eventi di questo genere a Roma volti a far incontrare professionisti di vari settori. Tale avvenimento è proseguito con l’evento tenutosi lo scorso 23 gennaio. L’apertura dell’incontro ha incluso una breve presentazione nella quale Alina Ion ha sottolineato l’importanza del networking per i professionisti il quale permette loro di confrontarsi, ideare nuovi progetti e collaborazioni in diversi campi, per raggiungere obiettivi comuni.

La serata si è conclusa con un concerto del coro ‘’Quintaumentata’’ e Badara Seck. Nonsono mancate persone ed associazioni con cui abbiamo condiviso esperienze ed elaborato nuove idee. Restate con noi e presto le scoprirete!

Una serie di materiali foto è disponibile sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/media/set/?set=a.719293624838399.1073741830.544896658944764&type=3networking 1networking 6networking 4networking 3

Posted in Evenimente, Fotografii, LSRS Roma | Tagged , | Leave a comment

Gala LSRS 2016

RO: Pe data de 7 Ianuarie 2016 a avut loc la Palatul Parlamentului, Sala C.A. Rosetti, Gala LSRS in cadrul careia peste 800 de personalitati din mediul academic si cultural, atat public dar si privat, s-au reunit pentru a cunoaste si recunoaste excelenta romaneasca din toate colturile lumii.

Cu ocazia acestui eveniment Liga Studentilor Romani din Strainatate a sarbatorit 7 ani de activitate.

O serie de materiale foto este accesibila pe pagina Facebook LSRS  
https://www.facebook.com/lsrs.romania/

 

IT: Il 7 gennaio 2016 al Palazzo del Parlamento, aula C.A. Rosetti, si è svolta la Gala LSRS, evento durante il quale oltre 800 personalità del mondo academico e culturale, sia privato che pubblico, si sono riuniti per conoscere e riconoscere l’eccellenza romena da tutti gli angoli del mondo.

La Lega degli Studenti Romeni all’Estero ha anche festeggiato 7 anni di attività.

Il materiale fotografico è disponibile sulla pagina Facebook LSRS  https://www.facebook.com/lsrs.romania/

 


Gala LSRS 3Gala LSRS 2Gala LSRS 2

Posted in Evenimente, Fotografii | Tagged , | Leave a comment